Suunta­poraus

Edullinen ratkaisu putkilinjojen rakentamiseen erityisesti pehmeissä maaperissä

HDD-ohjattu suuntaporaus soveltuu hyvin mm. jokien, teiden, rautateiden, kitoratojen ja luonnonesteiden alituksiin. Mitä syvempi asennus ja pehmeämmät olosuhteet, sitä parempi kilpailukyky verrattuna muihin menetelmiin.

 • Vesi- ja viemäriputkistot.
 • Öljy- ja kaasulinjat.
 • Viettoviemärit.
 • Pehmeiköt kuten suot, vesistöt ja natura-alueet.
 • Salaojat kaatopaikoille ja muihin tarkoituksiin.
 • Teiden ym. alitukset
 • Pituus aina n. 1500 metriin saakka
  – riippuu putkimateriaalista ja laitteista kuitenkin siten, että maksimissaan noin 500 metrin asennukset ovat edullisimpia suorittaa.
 • Halkaisijat 50 mm:stä aina 1200 mm:n saakka
 • Soveltuva maa-aines: savi, siltti ja hiekka
 • Ongelma maa-aines: moreeni ja kallio
 • Joet
 • Tiet ja rautatiet
 • Kiitoradat
 • Pitkät etäisyydet
 • Luonnon esteet

VAihe 1

Ohjauksessa käytetään heti reikää poraavan kärjen taakse sijoitettua mitta-anturia apuna käyttäen, joka kommunikoi itse poralaitteen ohjausyksikön kanssa.

Suuntaporauksessa on tekniikka, jossa pienihalkaisijainen pilottireikä porataan etukäteen suunniteltua linjaa poralaitteelta vedettävän putken puolelle. Pehmeissä maissa pilottireikä porataan ohjattavasti korkeapainehuuhtelua ja vastaavasti kovissa maaperissä ns. mutamoottoria työkaluna käyttäen.

VAihe 2

Kun vastaanottokaivanto on saavutettu, mitta-anturi ja porauspää poistetaan ja niiden tilalle asennetaan avarrintyökalu ja pyörimään pystyvä liekakytkentä, joka vastaavasti kytketään ns. tuoteputkeen. Putkea vedettäessä bentoniittiliete voitelee ja suojaa sen ulkohalkaisijaa siten, että ajan mittaan putki asettuu savipatjaan.