Suunta­poraus

Suuntaporaus - edullinen ratkaisu putkilinjojen rakentamiseen erityisesti pehmeissä maaperissä

Suuntaporaus on ekologinen ja tehokas tekniikka, jolla saa aikaan merkittäviä ratkaisuja

Suuntaporaus on tekniikkana kehittynyt ylivoimaiseksi ja sitä tulisi suosia ekologisuutensa ansiosta monissa käyttökohteissa.

Suuntaporausta maiseman kärsimättä

Suuntaporaus ratkaisee hyvin tilanteita, joissa halutaan rakentaa infraa maan tai tien alle ilman suuria kaivantoja ja toisaalta rikkomatta maisemaa tai häiritsemästä muuta liikennettä. Näin saadaan ekologisella ja uudenlaisella tekniikalla rakennettua monipuolisia ratkaisuita.

Hyvä suunnitelma ajoissa antaa parhaat edellytykset

Suuntaporaus on yleistynyt jo paljon, matkaa siihen, että sitä käytettäisiin useammin viivästyttää infrasuunnittelijoiden juurtuneet tavat vanhaan tavanomaiseen tapaan tehdä kaivuukoneella kaivuutyöt ja aukikaivaminen. Enemmän suuntaporausta käytetään jo putkien ja kaapeleiden vedoissa. Infraprojekteissa  on tärkeää jatkossa yhä useammin ottaa suuntaporaus vaihtoehdoksi, koska se on edistyksellinen työmenetelmä, ympäristöystävällinen, nopea ja maisemaystävällinen menetelmä, joka soveltuu erilaisiin maalajeihin hyvin.

Suuntaporaus mahdollistaa nopeat ja tehokkaat toteutukset

Suuntaporaus on tehokas, ympäristöystävällinen, nopea ja edullinen tapa toteuttaa erilaisiin maapohjiin toteutuksia. Lisäksi suuntaporaus on maisemaystävällinen menetelmä ja pohjavesiin kohdistuvat riskit ovat pienet.

Suuntaporauksella voidaan toteuttaa jopa 1500 metriin saakka toteutuksia. Kustannustehokkainta toteutukset ovat 500 metriä ja lyhyemmissä toteutuksissa.  

Suuntaporaus on järkevä valinta kohteissa, joissa kaivaminen on mahdotonta tai kaivamisen aiheuttamat liikennejärjestelyt tai jälkityöt aiheuttavat suuria kustannuksia.

Suuntaporaus on ohjattavissa oleva porausmenetelmä, joka mahdollistaa maanalaisen infran asennuksen ilman häiritseviä kaivantoja ja pintarakenteiden rikkomisia.

Menetelmä soveltuu mainiosti kaupunkikohteisiin, ympäristönsuojelualeille ja muihin kohteisiin, jossa kaivaminen on mahdotonta tai ei toivottua. 

HDD-ohjattu suuntaporaus soveltuu hyvin mm. jokien, teiden, rautateiden, kiitoratojen ja luonnonesteiden alituksiin. Mitä syvempi asennus ja pehmeämmät olosuhteet, sitä parempi kilpailukyky verrattuna muihin menetelmiin. 

 • Vesi- ja viemäriputkistot.
 • Öljy- ja kaasulinjat.
 • Viettoviemärit.
 • Pehmeiköt kuten suot, vesistöt ja natura-alueet.
 • Salaojat kaatopaikoille ja muihin tarkoituksiin.
 • Teiden ym. alitukset
 • Pituus aina n. 1500 metriin saakka
  – riippuu putkimateriaalista ja laitteista kuitenkin siten, että maksimissaan noin 500 metrin asennukset ovat edullisimpia suorittaa.
 • Halkaisijat 50 mm:stä aina 1200 mm:n saakka
 • Soveltuva maa-aines: savi, siltti ja hiekka
 • Ongelma maa-aines: moreeni ja kallio
 • Joet
 • Tiet ja rautatiet
 • Kiitoradat
 • Pitkät etäisyydet
 • Luonnon esteet

VAihe 1

Ohjauksessa käytetään heti reikää poraavan kärjen taakse sijoitettua mitta-anturia apuna käyttäen, joka kommunikoi itse poralaitteen ohjausyksikön kanssa.

Suuntaporauksessa on tekniikka, jossa pienihalkaisijainen pilottireikä porataan etukäteen suunniteltua linjaa poralaitteelta vedettävän putken puolelle. Pehmeissä maissa pilottireikä porataan ohjattavasti korkeapainehuuhtelua ja vastaavasti kovissa maaperissä ns. mutamoottoria työkaluna käyttäen.

VAihe 2

Kun vastaanottokaivanto on saavutettu, mitta-anturi ja porauspää poistetaan ja niiden tilalle asennetaan avarrintyökalu ja pyörimään pystyvä liekakytkentä, joka vastaavasti kytketään ns. tuoteputkeen. Putkea vedettäessä bentoniittiliete voitelee ja suojaa sen ulkohalkaisijaa siten, että ajan mittaan putki asettuu savipatjaan.