Vasaraporaus

Vasaraporaus - Läpi vaikka harmaan kiven

Vasaraporaus on yleisimmin käytetty menetelmä, joka sopii kaikkiin maalajeihin savesta kallioon. Kattavan tarjontamme ja asiantuntevan työvoimamme mahdollistaa kustannustehokkaiden työsuoritusten tarjoamisen Suomessa ja ulkomailla.

Vasaraporaus on käytännöllinen menetelmä

Vasaraporaus on käytännöllinen menetelmä ongelmallisessa sekamaassa, jossa on louhetta, savea, soraa ja isoja kiviä. Vasaraporaus on yleisimmin käytössä Suomessa teräsputkien asentamisessa alituskohteissa. Vasaraporaus soveltuu hyvin ongelmalliseen sekamaan ja kivisen maalajin alituksiin sekä kallioon, joiden kohdalla muilla Suomessa käytetyillä alitusmenetelmillä asentaminen on mahdotonta tai ongelmallista.

Ajoissa liikkeellä on kaikkien etu

Parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan tilanteeseen päästään, kun laitteemme ja palvelumme tuodaan mukaan mahdollisimman aikaisin ja mieluiten jo suunnitteluvaiheessa, yhdistäen alan konsultit ja suunnittelijat. Näin päästään hyödyntämään uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyksi ja samalla tuoden kustannussäästöjä projektiin.

Menetelmän etuja ja käyttökohteita

Vasaraporaus, eli kruunuporaus on alitusmenetelmä, jolla voidaan tehokkaasti hienontaa kovaa ja tiivistäkin maata. Kivet ja kallio muuntuvat hienoksi pölyksi, kun teräsputken kärjessä oleva porakruunu pyöriessään iskee ja jauhaa maa-ainesta. Paineilman ansiosta porakärki iskee kovaa kohteeseen ja tekee tehokasta jälkeä. Kun iskuun yhdistetään mekaaninen liike, voidaan vaivatta hienontaa kovaakin maata. Kruunuporauslaitteiden nykyaikainen tekniikka mahdollistaa myös työskentelyn lähellä rakenteiden pintaa ilman, että tarvitsisi pelätä niiden vaurioitumista.

Vasaraporaus on parhaimmillaan sekamaassa ja on siten yksi eniten käytetyimmistä alitusmenetelmistä.

Menetelmän etuna on porausnesteiden käyttämättömyys ja tiivis putken asennus. Asennuksen jälkeisiä putken painumia ei pääse syntymään tiiviin asentamisen vuoksi.

Parhaita käyttökohteita vasaraporaukselle ovat öljy- ja kaasuputkilinjat, vesiputket, paine ja viettoviemärit, sadevesiviemärit, sähkö- ja tietoliikennekaapelit, salaojaputket.

Kovaan kiveen ja sekamaahan pystyvät laitteemme asentavat putkea aina 168mm:stä aina 1,220 mm  

 • Vesi- ja viemäriputkistot.
 • Öljy- ja kaasulinjat.
 • Paine- ja viettoviemärit.
 • Sadevesiviemärit
 • Kaapelit ja tietoliikenne
 • Sokeat reiät
 • Ventilöintireiät
 • Nopea siirto ja purku
 • Aloitus- ja lopetuskaivantojen edullisuus
 • Järjestelmät läpäisevät kaikkia maa-aineksia savesta kiveen
 • Järjestelmät minimoivat maahan tapahtuvat häiriöt
 • Hyvä suuntatarkkuus

Videot