Ohjattu kiviporaus

Täydellinen ratkaisu vaativiin poraus tehtäviin

Ohjatussa kiviporauksessa käytetään tankojen päässä ohjattua kiviporaa, jolla voidaan asentaa maanalaisia kaapeleita ja putkia ilman avokaivantoa. Poran kärki on käännettävä ja sen suuntaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Porauksen etenemistä seurataan mittalaitteilla. 

 • Voidaan asentaa maanalaisia kaapeleita ja putkia ilman avokaivantoa
 • Tarkkuutta vaativat poraukset kallioon ja kiviseen maaperään sekä sekamaihin
 • Sähkö- ja telekaapeleiden suojaputket
 • Vesijohdot ja paineviemärit
 • Kaasuputket
 • Poraa on mahdollisista ohjata porauksen edetessä
 • Porattavan kohteen enimmäispituus riippuu maan laadusta
 • Halkaisijat 110mm – 630 mm
 • Asennuspituudet jopa 500 m
 • Soveltuva maa-aines: kivi, kallio, moreeni ja sekamaa
 • Ongelma maa-aines: rikkonainen kallio ja louhikko