Teräsputkijunttaus

Aloituskustannuksiltaan edullisin menetelmä joka soveltuu hyvin pehmeisiin maalajeihin.

Teräsputkijunttaus on yksinkertainen ja nopea menetelmä, joka on käyttökelpoinen pehmeissä maalajeissa. Teräsputkijunttaus soveltuu käytettäväksi silloin, kun voidaan olla varmoja linjan maaperästä ja toisaalta tehdään suoraa linjaa, jota ei tarvitse ohjata.

Ajoissa liikkeellä auttaa ratkaisemaan projektin parhaiten

Parhaaseen ja kustannustehokkaimpaan tilanteeseen päästään, kun laitteemme ja palvelumme tuodaan mukaan mahdollisimman aikaisin ja mieluiten jo suunnitteluvaiheessa, yhdistäen alan konsultit ja suunnittelijat. Näin päästään hyödyntämään uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyksi ja samalla tuoden kustannussäästöjä projektiin.

Parhaat käyttökohteet ja soveltuvuus

Suositeltava asennuspituus junttaamalla on 0-60 metriä. Putken halkaisijat ovat yleensä 168–1220 mm. Teräsputkijunttausta voidaan suorittaa kuitenkin suuremmillakin putken halkaisijoilla. Maaperän tutkimustiedot ovat tärkeitä alitusta suunniteltaessa. Junttaus soveltuu erityisesti pehmeille maalajeille kuten savi, siltti ja löyhä hiekka. Teräsputkijunttaus ei sovellu kallioon, eikä kivisiin maalajeihin.

  • Käyttökohteet tänne
  • Halkaisijat & rajoitukset tänne