Referenssi

Työntöporaus – Väylävirasto 2022

Etelä-Suomen rumpu-urakka

Etelä-Suomen rumpu-urakkaan sisältyi vaativa 1800 mm rumpujen asennus Sipoossa, joka meni Kerava-Sköldvik radan, Martinkyläntien sekä Muuntajantien risteyksen alta. Tilaaja oli suunnitellut kohteen avokaivantona. Asiaa tarkemmin selvitettyämme havaittiin, että rumpu risteää Sipoon veden päävesijohdon ja muiden putki- ja johtolinjojen kanssa, jotka pitäisi siirtää työn ajaksi. Lisäksi kaikki kaivannot olisi tullut tehdä ponttikaivantoina pitkillä ponteilla, johtuen alueen erittäin pehmeistä pohjaolosuhteista.

LAP ehdotti tilaajalle kohteen toteuttamista poraamalla. Tilaaja kiinnostui LAP:n ehdotuksesta ja LAP laati kohteesta uudet suunnitelmat, jotka sisälsivät uuden linjauksen porausta varten sekä tarvittavat tuetut työkaivannot. Kohde toteutettiin LAP:n laatimilla suunnitelmilla, jolloin säästyttiin johtosiirroilta sekä massiivisilta maamassan vaihdoilta sekä laajoilta tuetuilta kaivannoilta. Näin toimien tilaajalle toteutettiin kokonaisedullinen ratkaisu, jossa huomioitiin ja minimoitiin liikenne- ja ympäristöhaitta.